අද සූර්යග්‍රහණය පියවි ඇසින් නිරීක්ෂණය නොකරන්නැයි ඉල්ලීමක්

ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ට අද (21) අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් දැකගත හැකි බව ආතර් සී.ක්ලාක් මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

එම මධ්‍යස්ථානයේ පර්යේෂණ විද්‍යාඥ ජනක අඩස්සූරිය මහතා සඳහන් කළේ උදෑසන 10.25 සිට දහවල් 1.30 දක්වා කාලය තුළ එම සූර්යග්‍රහණය දැක ගත හැකි බවයි.

සූර්යග්‍රහණය නැරඹීමේ දී ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතු බව ජනක අඩස්සූරිය මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් ක‍ළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *