ෂේන්ගෙන් කලාකරුවන්ට පණිවුඩයක්

ෂේන් සින් කියන්නේ ලංකාවේ සංගීත ක්ෂේත්‍රයේ සිටින ඉතා ආදරණීය චරිතයක්. ලංකාවේ සංගීත කලාව තුළ සිදුවන මාෆියා කිහිපයක් පිළිබඳව කලාකරුවන්ට පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් ෂේන් ඔහුගේ ෆේස්බුක් ගිණුමට එකතු කළ වීඩියෝවක් අපට හමුවුණා.

එම වීඩියෝව පහතින්.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *