තහනම් මත්පෙති සමඟ පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

ත්‍රිකුණාමලය, පොඩුවකට්ටු ප්‍රදේශයේ සිදු කල සෝදිසි මෙහෙයුමකදී තහනම් මත්පෙති සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ත්‍රිකුණාමලය, පොඩුවකට්ටු ප්‍රදේශය පොඩුවකට්ටු පාලම අසලදී සැක සහිත පුද්ගලයෙකු පරීක්‍ෂා කිරීමේදී ඔහු සතුව තිබී මිලිග්‍රෑම් 150 ප්‍රමාණයේ තහනම් මත් පෙති 38කු ප්‍රමාණයක් සොයා ගෙන ඇත.

ඒ අනුව අදාල පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර තිබේ.

මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 20ක් වන එම ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවකු බවට හඳුනාගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද එම පුද්ගලයා සහ තහනම් මත්පෙති සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ෂණ කටයුතු කුච්චවේලි පොලීසිය විසින් සිදු කරනු ලබයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *