රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම සියලු දෙනාගේ වගකීමක්-චන්දිම

කොවිඩ්-19 තත්ත්වය තුළ ජීවත් වෙමින් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කර ගැනීම සියලු දෙනාගේ වගකීමක් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පවසයි.

මැතිවරණය පැවැත්විම වැලැක්විමට කටයුතු කරන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහි වන පුද්ගලයින් බව ඔහු පවසන්නේ.

ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *