කොම්පඤ්ඤ වීදියේ ඇති වු ගින්නකින් නිවසක් සම්පූර්ණයෙන් විනාශයි

කොළඹ, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, කුමාරන් රත්නම් මාවතේ පිහිටි නිවසක අද(22) දහවල් ඇති වූ ගින්නකින් එම නිවස සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබේ.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුට හානි සිදුව නොමැති අතර, අවට නිවාසවලට ගින්න පැතිර යාම වැළැක්වීමට කොළඹ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය සහ ආරක්ෂක අංශ සමත්ව ඇත.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ කරගෙන නැහැ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *