රන්ජන් රාමනායක අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවයි

බුදු දහමට අපහාස වන අයුරින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමේ. සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රකාශයක් ලබා දීම සදහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට අද (22) අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට දැනුම් දී ඇත.

යූ ටියුබ් අන්තර්ජාල චැනය ඔස්සේ සාකච්ඡාවක් පවත්වා බුදු දහමට අගෞරවයක් වන අයුරින් ප‍්‍රකාශ නිකුත් කිරීමකට අදාළව ලැබුණු පැමිණීල්ලක් සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට අද (22) පෙරවරු 9.30ට පරිගණක අපරාධ විමර්ශන ඒකකය වෙත පැමිණෙන ලෙසට හිටපු මන්ත්‍රී රන්ජන් රමනායක මහතා වෙත එලෙස දැනුම් දී තිබේ.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්මේන්තුව වෙත මම පැමිණීල්ල කරනු ලැබ ඇත්තේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක විසිනි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *