දිස්ත්‍රික්ක 10 කට නිකුත් කළ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම තවදුරටත්

‍පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් දිස්ත්‍රික්ක 10ක් සඳහා නිකුත් කර ඇති නායයාම් නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව එම ආයතනය පවසයි.

කෙසේවෙතත් අද(21) පස්වරු 02.00න් පසු වර්ෂාව ඇතිවිම සැලකිල්ලට ගනිමින් එම නිවේදනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් තීරණය කෙරෙන බවයි ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනය සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නායයාම් පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *