දුම්රියේ ගමන් තවදුරටත් ආසන සංඛ්‍යාවට පමණයි

සැලසුම් කරන ලද දුම්රිය ගමන් වාර සඳහා ආසන සංඛ්‍යාවට පමණක් මගීන් රැගෙන යාම තවදුරටත් සිදු වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධීකාරි වී.එස් පොල්වත්තගේ මහතා සඳහන් කළේ, වෙන්කරන ලද ආසනවල පුරප්පාඩු පවතින්නේ නම් පමණක් රාජකාරි හැඳුණුම්පත පෙන්වා දුම්රියෙන් ගමන් කිරිමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවයි.

මෙම තත්ත්වය මත දුම්රිය ස්ථාන වෙත පැමිණෙන සියලු මගීන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීමට නොහැකි වනු ඇති බව වී.එස්.පොල්වත්තගේ මහතා සඳහන් කළේය.

ලබන සතිය තුළ දුම්රිය ගමන්වාර සිදු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි දින කිහිපයේදී තීරණයක් ගැනිමට බලාපොරොත්තු වන බව ද දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි වී.එස් පොල්වත්තගේ මහතා සඳහන් කළේය.

මේ අතර අද දිනයේ සිට බලැපැවත්වෙන පරිදි කොළඹ නගරයේ විථි වල තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබු වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරිමට කොළඹ මහ නගර සභාව තීරණය කර තිබේ.

කොළඹ නගර සභා සීමාව තුළ රථ වාහන ගාල් භාවිත කරන්නන් අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් වාහන නැවත්විමේ ගාස්තු ගෙවිය යුතු බව කොළඹ මහ නගර සභාව සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *