හෝමාගම ඉදිවන විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයේ ඉදිකිරීම් අරඹන්න සුදානම්

ලංකාවේ ඉදිවන විශාලතම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය ඉදි කිරීම් ඇරඹීමට සියල්ල සුදානම් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඊයේ (17) දිනයේ දී ක්‍රිඩාංගනය ඉදි කිරීමට යෝජිත භූමියේ ස්ථානීය පරීක්ෂා කිරීමේ චාරිකාවක් සිදු කර ඇත.

ඒ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන , නාගරික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්.

මෙම අවස්ථාවට එක්වු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසා ඇත්තේ මෙම ක්‍රිඩාංගනයේ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට සුදානම් බවයි.

ක්‍රීඩාංගනය සඳහා අක්කර 26 ක භූමියක් වෙන් කර තිබේ.

දිවා රාත්‍රී තරග පැවැත්වීමට හැකි පරිදි මෙම ක්‍රිඩාංගනය නිර්මාණය කිරීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරයා පවසා තිබේ.

තරග නරඹන්නන් 40000 කට ආසන පහසුකම් සහිතව දෙවන අදියර යටතේ ආසන 20000 ක් එක් කරමින් ආසන 60000 කින් යුතුව මෙය ඉදි කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *