මහ බැංකුවෙන් විශේෂ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක්

කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත ව්‍යාප්තිය හමුවේ බැංකුවල ද්‍රවශීලතා මට්ටම් ශක්තිමත් කිරිම සඳහා විශේෂ නියාමන ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් හඳුන්වා දීමට මහා බැංකුව තිරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මෙම නියාමන ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරිමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මේ යටතේ බලපත්‍රලාභි බැංකුවල ඇතැම් අභිමතානුසාරි ගෙවිම් සිමා කිරීමට තිරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් මස 31 වන දින දක්වා කාලය තුළ බලපත්‍රලාභි බැංකුවල මුදල් ලාභාංශ ප්‍රකාශයට පත් කිරිම , ලාභ මෙරටින් බැහැර කිරීම, තම කොටස් නැවත මිල දී ගැනිම ,කළමණාකරණ දීමනා හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සඳහා ගෙවිම ඉහළ දැමීම නැවැත්විමට නියෝග කර ඇති බව මහා බැංකුව සඳහන් කළේය.

ඊට අමතරව බලපත්‍රලාභි බැංකු විසින් සිදුකරනු ලබන අත්‍යාවශ්‍ය නොවන සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් සිදුකිරිමේ දි හැකිතාක් දුරට විචක්ෂණ ශිලිවිම හෝ වැළකි සිටිම අවශ්‍ය බව මහා බැංකුව පවසයි.

දැනට පවතින වෙළද පොල තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින් බැංකු සඳහා වාර්ෂිකව සිදු කෙරෙන ඇගයුම 2020 වසර සඳහා නොපැවැත්වීමට ද මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග ඔස්සේ ආර්ථික කටයුතු යළි ප්‍රාණවත් කිරිම සඳහා බැංකු විසින් විචක්ෂණශීලිව අඛණ්ඩ ණය ප්‍රවාහ ආර්ථිකයට සපයනු ඇතැයි අපෙක්ෂා කරන බවද මහා බැංකුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *