ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 25ක ණයක් ලබා දීමට එකඟත්වය

මෙරට වෛද්‍ය පහසුකම් සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඩොලර් මිලියන 25ක ණය මුදලක් ලබා දීමට එකඟතාව පල කර තිබේ.

කොවිඩ් නයින්ටීන් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරිම සඳහා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ මිල දී ගැනිමට එම ණය මුදල ලබාදීමට නියමිත බව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සඳහන් කළේය.

අදාල ණය මුදල ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවට ලබා දීමට නියමිතව තිබේ.

මෙම ණය මුදලෙන් කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරිම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශවලට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ සහ හදිසි ඖෂධ මිලදී ගැනිම නියමිතයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *