නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දිනපතා විවෘතයි

නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය දිනපතා විවෘතව පවතින බව එහි කළමණාකරු ප්‍රෂාන් ඉන්ද්‍රජිත් මහතා පවසනවා.

කොරෝනා වෛරසය පැතිර යාම වැළැක්වීමේ පියවරක් ලෙස පිටකොටුව මැනිං වෙළදපොල මේ වන විට වසා තිබෙනවා. එහෙත් නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය විවෘතව තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිට එළවලු සහ පළතුරු ආදිය නාරාහේන්පිට ආර්ථීක මධ්‍යස්ථානය වෙත දින පතා ලැබෙමින් පවතිනවා.

මෙම තත්ත්වය මත ජනතාවට උසස් තත්ත්වයේ එළවලු සහ පළතුරු ආදිය බෙදා හැරීමද හැකි වී ඇති බවයි නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ කළමණාකරු ප්‍රෂාන් ඉන්ද්‍රජිත් මහතා පවසන්නේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *