අද පළාත් කීපයකට හවසට වැසි

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම සහ දකුණු සහ වයඹ පළාත්වල ප.ව.2 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඌව පළාතෙත් මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන වැසි හෝ ගිඟුරුම් සහිත වැසි ඇති වෙයි.

පොළොන්නරුව හා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල වැසි ස්වල්පයක් ඇති විය හැකියි.

කළුතර, රත්නපුර, ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 50ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇති වෙයි.

ගිඟුරුම් සහිත වැසි සමඟ තාවකාලික තද සුළං ද ඇති වෙයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *