පුත්තලම මුලික රෝහලේ කොරෝනා සඳහා වෙනම ඒකකයක්

පුත්තලම මුලික රෝහල තුළ කොරෝනා ආසාදිතයින් වෙනුවෙන් වෙනම ඒකකයක් ස්ථාපිත කල බව පුත්තලම මුලික රෝහල් අධ්‍යක්ෂ සුමිත් අත්නායක මහතා අද ( 17 ) පැවසිය.

රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසා සිටියේ මේ වන විට පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය තුළ පවතින තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන පුත්තලම මුලික රෝහල තුළ කොරෝනා බවට යම් ලෙසකින් තහවුරු වුවහොත් ඔවුන් මෙම ඒකකට ඇතුලත් කර ප්‍රතිකාර ලබා දිමට කටයුතු කර ඇති බවයි.

එසේම රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසා සිටියේ මෙම ඒකකය සදහා විශේෂිත කාර්ය මණ්ඩලයක් මේ වන විට පුහුණු කර ඇති බවත් අදාළ ඒකකය තුළ කටයුතු කිරිමට පහසුකම් හැකි අයුරින් සලසා දි ඇති බවයි .

එසේම පුත්තලම මුලික රෝහලට පැමිණෙන සැක සහිත රෝගින් සෙසු රෝගින්ට වෙත යාමට නොදි බාහිර රෝගි අංශයේ සිටම වෙන් කර ආරක්ෂිත ලෙස අදාළ ඒකකයට යොමු කිරිමටද කටයුතු අරඹා ඇති බවයි .

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *