ජාත්‍යන්තර පැසිපන්දු සම්මේලනය සංවිධානය කරන සියලු තරගාවලි අත්හිටුවයි

ජාත්‍යන්තර පැසිපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන සියලුම තරගාවලි හෙට සිට අත්හිටුවිමට තීරණය කර ඇත.

නව කොරෝනා වෛරස ව්‍යාපෘතිය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගන්නා බවයි ජාත්‍යන්තර පැසිපන්දු සම්මේලනය නිවේදනය කර ඇත්තේ.

ජාත්‍යන්තර පැසිපන්දු සම්මේලනය ලොව පුරා පැසිපන්දු සංගම් 200කට අධික සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරයි.

ඒ අනුව වෛරස ව්‍යාප්තිය පිළීබඳ නිරන්තර අවධානය යොමුකරමින් ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කරන බවයි පැසිපන්දු සම්මේලනය සඳහන් කර ඇත්තේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *