අල්ලස් ගැනිමට යාමේදි පොලිස් නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

කහවත්ත පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තව (14) දින රාජකාරි යෙදි සිටි පොලිස් නිලධාරියෙකු එදින දැව ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු ලොරි රථයකින් අල්ලස් ගැනිමට යාමේදි අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එහිදි නීතිමය කටයුතු නොකිරිමට රුපියල් 25,000ක් මුදලක් ලබා ගෙන ඉන් 12 ,500ක් ලබාගෙන ඇත. පසුව ඉතිරි මුදල වු රුපියල් 12,500ක මුදල ඊයේ (15) දින සවස ලබා ගැනිමට යාමේදි අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරින් විසින් මෙම නිලධාරිය වැල්ලදුර ප්‍රදේශයේදි අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරු ඊයේ දින පැල්මඩුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරිමන් අනතුරුව (28) වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *