හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංගගෙන් CIDය ප්‍රශ්න කරයි

රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු තානාපති උදයංග වීරතුංග නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති අතර. මේ වන විට අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රශ්න කරනු ලබන බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *