සිංගිමලේ ගින්න නිවීමට ගුවන් හමුදා සහය

හැටන් සිංගිමලේ රක්ෂිතයේ ඊයේ දින (13) උදැසන හටගත් ගින්න තවදුරටත් පැතිර යමින් තිබු නිසා ගින්න පාලනය කිරිමට ආපදා කලමණාකරණ ඒකකය විසින් ගුවන් හමුදාවට අයත් බෙල් 212 ගුවන් යානයේ සහය ලබාගෙන ඇත.

උදැසන සිට හැටන් පොලිසිය, වන අඩවි කාර්යයාලයේ නිලධාරින්, හැටන් දික්ඔය නගර සභාව, ප්‍රදේශවාසින් සහ යුධ හමුදා නිලධාරින් පැතිර යමින් තිබු ගින්න පාලනය කිරිමට දැඩි උත්සහයක් කලද ගින්න පාලනය කිරිමට නොහැකි වු නිසා ගුවන් හමුදාවේ සහය ලබා ගැනිමට කටයුතු කෙරිණ.

පැතිර ගිය ගින්නෙන් අක්කර තුනක පමණ රක්ෂිතයෙන් කොටසක් ගිනිගෙන විනාශ වි ඇති බව හැටන් වන අඩවි කාර්යයාලයේ නිලධාරින් සඳහන් කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *