ට්‍රම්ප් දෝෂාභියෝගයෙන් ජය ගනී

අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රාම්ප්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ දෝෂාභියෝගයෙන් ඔහු ජයගහ්‍රණය කර තිබේ.

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට එරෙහිව බලය අයතු ලෙස භාවිතා කිරිම යන චෝදනාව 52ට 48ක් ලෙස වැඩි ඡන්දයෙන් සහ කොංග්‍රසයට බාධා කිරිම සම්බන්ධයෙන් වන චෝදනාව 53ට 47ක් ලෙස වැඩි ඡන්දයෙන් ජයග්‍රහණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව අමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට එළඹෙන නොවැම්බර් මාසයේ පැවැත්විමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සඳහා යළි ඉදිරිපත්විමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති.

යලි ජනාධිපතිවරණයකට ඉදිරිපත් විමට අවස්ථාව හිමි වූ දෝෂාභියෝගයක් එල්ල වූ ප්‍රථම අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා ලෙස ද ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉතිහාසගත වන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *