ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ඉවත් කළ සේවකයින් විරෝධය

පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට බදවා ගෙන වත්මන් ආණ්ඩුව පත්වීමත් සමග සේවයෙන් ඉවත් කළ සේවකයින් 2500ක් ඊයේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට පැමිණි සිය විරෝධය පළ කළේය.

පසුව ඔවුන්ගේ නියෝජිතයින් කිහිපදෙනෙකුට ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරයෙකු මුණගැසීමට අවස්ථාව හිමිවී තිබුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *