පොළොව යටට ගිය මාරාන්තික උපවාසය

වැටුප් ගැටලුවක් මුල්කරගනිමින් කහටගහ මිනිරන් පතලේ සේවකයින් 103 දෙනෙකු මේවන විට මරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබේ.

අඩි 1300ක පොලොව අභ්‍යන්තරයේ රැදී සිටින මෙම සේවකයින් පවසන්නේ 2012 පසු තමන්ට කිසිදු වැටුප් වැඩිකිරීමක් සිදුනොවූ බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *