මැණික් ගඟේ නිරුවතින් දිය නාමින් සිටි පිරිසක් සහ ගම්මුන් අතර ගැටුමක්-34ක් පොලීසියට

සෙල්ල කතරගම මැණික් ගඟේ නිරුවතින් දිය නාමින් සිටි පිරිසක් සහ ගම්මුන් අතර ඇතිවූ බහින් බස්වීමක් දුරදිග යාමෙන් ඊයේ පස්වරුවේ ගැටුමක් හටගෙන තිබේ.

සිද්ධියෙන් පිරිමි පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු සහ එක් කාන්තාවක් තුවාල ලැබූ අතර සිද්ධියට පුද්ගලයන් 34 දෙනෙකු පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලිසිය පැවසුවේ, නිරුවතින් දියා නා ඇත්තේ හංවැල්ල ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි වන්දනාකරුවන් පිරිසක් බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *