මහ බැංකුවට ලබන වසරේ නව බැංකු පනතක්

ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව නව බැංකු පනතක් හඳුන්වාදීමට තීරණය කර ඇති බව මහබැංකු අධිපති දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අදාල බැංකු පනත කෙටුම්පත් කිරීම ආරම්භ කර ඇති අතර එම නව පනත ලබන වසරේදී බලාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව වාර්ෂිකව ප්‍රකාශයට පත් කරන මහ බැංකුවේ ප්‍රතිපත්ති පෙර දැක්මේ 13 වන ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරමින් මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

මේ අතර මෙම වසර තුලදී මූල්‍ය ගණුදෙනු වාර්තා කිරීමේ පනතට, මුදල් විශූද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ පනතට සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම මැඩපැවැත්වීමේ සම්මුති පනතට තවදුරටත් සංශෝධන හදුන්වාදීමට නියමිතව තිබේ.

එසේම අවසාන ප්‍රතිලාබ හිමිකාරීත්වයට අදාළව සමාගම් පනත සංශෝධය කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම වසර තුළදී ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය සැමරිම සඳහා රුපියල් 20ක වටිනාකමින් යුත් සමරු කාසියක් සහ දැනට පවතින රුපියල් 2000සේ මුදල් නෝට්ටුව වෙනුවට නව මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී ලක්ෂ්මන් මහතා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *