මුලතිව් වැලි ඡාවාරම්කරුවන් නිසා නැවත පදිංචි වූවන්ට දැඩි පීඩා

මුලතිව් මුහුද ආසන්නයේ වැලි ඡාවාරම් කරුවන් විසින් සිදු කරන වැලි කැනීම් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ගැටලු රැසකට මුහුණපෑමට සිදුව ඇති බවට පවසති.

මුලතිව් වෙල්ලමුල්ලි වයික්කාල් හා කරයමුල්ලි වයික්කාල් ප්‍රදේශයන්හි ජනතාව මෙම ගැටලුවට වැඩි වශයෙන් මුහුණ පා ඇති අතර ඔවුන් පවසා සිටින්නේ වැලි ඡාවාරම්කරුවන් විසින් වෙරළබඩ වැලි ගොඩ දැමීමට අමතරව තමන් පදිංචිව සිටින ඉඩම්වලින්ද රාත්‍රී කාලයේ රහසිගතව වැලි ගොඩදැමීම හේතුවෙන් තම ඉඩම් ගිලා බැස නාය යාමකට ලක් විය හැකි බවටයි.

වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි සියලුම නිවාස වැලි සහිත ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති අතරම මේ වන විටත් වැලි ඡාවාරම් කරුවන් විසින් වැලි රැගෙන යාම හේතුවෙන් තමන් ජීවත්වන ඉඩම්හි විශාල ඇළවේලි ඇති වී තිබෙන අතරම පැවති වැසිසහිත කාලගුණය හේතුවෙන් තමන්ගේ ඉඩම් දැඩි ලෙස මේ වනවිට ඛාදනයට ලක්ව ඇති බවටය.

මේ හේතුව නිසාවෙන් ඉදිරියේදි වර්ෂාව ඇඳහැළුණහොත් තම නිවාසද ගිලා බැසීමේ අවධානමක් මතුව තිබෙන බවටත් වහාම වැලි ඡාවාරම්කරුවන් විසින් සිදු කරන මෙම ක්‍රියාවන් නවතා දැමීමට අදාළ බලධාරීන් පියවර ගන්නා ලෙසටද මෙම වැසියන් ඉල්ලා සිටිති.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *