සුදු වෑන් සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් දෙදෙනාගෙන් පැය 72ක් රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කරන්න අවසර

සුදු වෑන් සිද්ධිය පිළිබඳව මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්. දෙදෙනා පැය 72ක කාලයක් රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අවසර ලබා ගෙන තිබේ.

මෙම සැකකරුන් දෙදෙනා එළඹෙන සදුදා (16) ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *