මාතර-බෙලිඅත්ත දුම්රිය ධාවනය අත්හිටුවන බවට අසත්‍ය වාර්තා

මාතර, බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු අත්හිටුවන බවට පළවන වාර්තා මුලුමනින්ම අසත්‍ය බව මගී ප්‍රවාහන කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම දුම්රිය මාර්ගය පිළිබදව මෙතෙක් කිසිදු චෝදනාවක් එල්ලවී නොමැති අතර දුම්රිය මාර්ගයට පරිබාහිර ඇතැම් ව්‍යාපෘතිවල සුළු අඩුපාඩු තිබුනද, ඒවා දුම්රිය ධාවන කටයුතු සඳහා බලනොපාන බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු අත්හිටුවනබවට අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළ බව සඳහන් කරමින් මාධ්‍ය වාර්තා පළ වීතිබු බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යවරයා විසින් එවැනි කිසිදු ප්‍රකාශයක් සිදුකර නොමැති බව මගී ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *