පසුගිය ආණ්ඩුවෙන් සිදුකළ නිවාස ව්‍යාපෘති වලට චෝදනා

පසුගිය ආණ්ඩු සමයේදී නිසි ක්‍රමවේදයකින් තොරව නිවාස ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව. රාජ්‍ය පරිපාලන,ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසයි.

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරු සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා ඇතුළු පිරිසක් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *