ස්විස් සේවිකාවගේ රටගමන් තහනම දිගු කරයි

පැහැරගෙන ගොස් තර්ජනය කළ බව කියන ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල සේවිකාවට එළැඹෙන 17 දා තෙක් රටින් පිටවීම වළක්වමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නිකුත් කළේය.

ඇයට එරෙහිව අද දින දක්වා රටින් පිටවීම තහනම් කිරීමේ අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබුණ අතර එම තහනම මෙසේ නැවතත් එළඹෙන 17 දා තෙක් දීර්ඝ කර තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *