සහල් සඳහා පාලන මිලක් – තිරිඳු පිටි බදු අඩුකිරීමක්

ඉහළ යන සහල් මිල පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් සහල් සඳහා පාලන මිලක් නියම කිරීමට. කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

එසේම තිරිඟු පිටි මිල අඩුකිරීම සඳහා තිරිඟු පිටි ආනයනයේදී පනවා ඇති බදු අඩු කිරීමට මෙන්ම තිරිඟු පිටි ගෙන්වීමේදී පවතින ඒකාධිකාරිය අවසන් කිරීමටත් කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්චාවට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී එක්වෙමින් අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *