සාර්ථක වූ අලුත් කමිටු ක්‍රමයක් ගැන කරූ කියයි

පාර්ලිමේන්තු කමිටු ක්‍රමය හරහා ජාතික හා ආගමික සමගිය ඇති කිරීමට විශාල. පිටුවහලක් වූ බව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා පවසයි.

කොළඹ පැවතී වැඩසටහනකට එක්වෙමින් කථානායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

ලෝක මානව හිමිකම් දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ වැඩසටහනක් ඊයේ පස්වරුවේ කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ පදනම් ආයතනයෙදී පැවැත් වුණි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *