උසස් පෙළින් පසු සෑම සිසුවෙකුටම තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධියක්

උසස් පෙළ විභාගය සමත් වුවද විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් විමට නොහැකි වූ සැම. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවක් සදහාම තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ උපාධියක් ලබාදී ගැනිමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතින බව චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත එම වැඩපිළිවෙල ලබන ජනවාරි මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *