ලබන වසරේ සිට MCC ගිවිසුම ගැන දැනුවත් කරනවා

ලබන වසරේ ජනවාරි 01 වනදා සිට එම්.සී.සී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරිමට. පියවර ගන්නා බව පෙරටුගාමි සාමාජාවාදී පක්ෂය පවසයි.

එහි අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජාගොඩ මහතා පවසන්නේ අදාල ගිවිසුමේ ඇතුළත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරිමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු බවයි.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක එක්වෙමින් පුබුදු ජාගොඩ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *