අද සිට හාල් සහන මිලට

උත්සව සමයේ දී පාරිභෝගික ජනතාවට සහන මිලට සහල් ලබා දීමට මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියෝ එකඟත්වය පළ කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර ඇත.

ඊයේ (10) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් සමග පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙම තීරණයට එළඹී ඇත.

ඒ අනුව අද සිට ක්‍රියාක්මක වන පරිදි නාඩු සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 98/=ක උපරිම සිල්ලර මිලකට ද, සම්බා සහල් කිලෝ ග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 99/=ක උපරිම සිල්ලර මිලකට ද අලෙවි කිරීමට සහල් මෝල් හිමියෝ එහි දී එකඟ වූහ.

මෙම උත්සවය සමයේ දී සහන මිලට සහල් ලබා දීමට මහා පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් ගත් තීරණයට අනුව පාරිභෝගික ජනතාවට එම මිලට හිඟයකින් තොරව සහල් මිල දී ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

ඒ අනුව අද සිට සහල් මෝල් හිමියන්ගේ බෙදා හැරීම් ජාලය ඔස්සේ සහන මිලට මිල දී ගත හැකි වන පරිදි සහල් බෙදා හැරීමට නියමිත ය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *