සිසුන් ඇතුළත් කිරීමට අල්ලස් ගත්ත විදුහල්පති අධ්‍යාපන ලේකම් තනතුරට

අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස අපකීර්තිමත් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීමට සුදානම් වන බවට චෝදනා එල්ල වනවා.

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදී සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ අක්‍රමිකතා සිදු කිරීම නිසා වැඩතහනමට ලක්ව සිටි මෙම පුද්ගලයා තම විශ්‍රාම වැටුප ද අහිමිවූ අයෙකු බවයි අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

පසුගිය කාලයේදී මෙම නිලධාරියාට අයත් වාහන 10ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට කුලී පදනම මත ලබා දී මාසිකව ලක්ෂ 15කට අධික මුදලක් ලබා ගන්නා බවට ද චෝදනා එල්ල වුණා.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *