නායයෑමේ අවදානමක් හේතුවෙන් පවුල් 69ක් ඉවත්කරයි

ධාරානිපාත වර්ෂාව සමඟ නායයාමේ නාය යාමේ අවදානමක් මතු වූ බැවින් අද (7දා) හපුතලේ දඹේතැන්න වතුයාය පවුල් 60ක පුද්ගලයින් 259 දෙනෙකු ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස වහාම ඉවත් කළ බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

ඉවත් කළ පවුල් 69 දඹේතැන්න අංක 2 දෙමළ දෙමළ විදුහලේ තාවකාලික කඳවුරකට ඇතුළත් කළ බව ද අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇති බව ද ආපදාකළමනාකරණ අංශ පවසයි .

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *