පසුගිය සමයේ විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගෙන් බදු අයකර නොමැති බවට චෝදනා

පසුගිය රජය සමයේ ක්‍රියාත්මක වු “උපයන විට ආදායම් බදු ගෙවීමේ නීතිය ” අනුව විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගෙන් බදු අයකර නොමැති බව විදුලි පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය පවසයි.

එහි ප්‍රධාන ලේකම් සංජීව ධම්මික මහතා ප්‍රකාශ කළේ එමඟින් රජයට විශාල මුදලක් පාඩු වී ඇති බවයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී පැමිණිලි කළද එය විභාගයට නොගත් බව සංජීව ධම්මික මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *