පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම බදු සහන ලබාදීමට ගැටලුවක් නෙමෙයි

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරියත් බදු. සහන ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා එය ගැටලුවක් නොවන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවැසීය.

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

එම සහනවලට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කළ දින සිට සහන ක්‍රියාත්මක බවත් ඒ අනුව පසුගිය 1 දා සිට බදු සහන ක්‍රියාත්මක බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමෙන් පසුව මාස තුනක් තුළ එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර අනුමැතිය ලබාදිය යුතු බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *