තෙදින සංචාරයක් සඳහා මාලදිවයින් විදේශ අමාත්‍යවරයා දිවයිනට

මාලදිවයිනේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා සහීඩ් මහතා තෙදින නිල. සංචාරයක් සඳහා ඊයේ රාත්‍රීයේ දිවයිනට පැමිණියේය.

මෙම සංචාරය අතරතුරදී මාලදිවයිනේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට නියමිතයි.

මාලදිවයිනේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා සහීඩ් මහතා තෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ රාත්‍රී 11ට පමණ යූ.එල් 104 දරණ ගුවන් යානයෙන් දිවයිනට පැමිණියේය.

විශේෂ අමුත්තන් පිළිගැනීමේ පර්යන්තයේදී මාලදිවයිනේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා පිළිගනු ලැබූවේ දකුණු ආසියානු හා සාක් කලාපයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අරුණි රණරාජා මහත්මිය විසින්.

ශ්‍රි ලංකාවේ මාලදිවයින තානාපතිවරයාද එම අවස්ථාවට එක්ව සිටියේය.

මාලදිවයිනේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල්ලා සහීඩ් මහතා ඔහුගේ තෙදින නිල සංචාරය අතරතුර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙන්ම ඉහළ පෙලේ නිලධාරීන් පිරිසක් හමුවීමට නියමිතයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *