ගෝඨාභයගේ පැමිණීම ඉන්දියාව අපේක්ෂාවෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඉන්දියාවේ සංචාරයකට එක්වන ලෙස ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ආරාධනයක් කර තිබුණා.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි එලෙස කළ ආරාධනය ශ්‍රී ලංකාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී පත් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිළිගෙන ඇති බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *