අපක්ෂපතාතී වන්නැයි මැතිවරණ රාජකාරීවල නිරත රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ඡන්ද විමසීම කිසිවෙකුට විශේෂ සැලකිල්ලක් නොදක්වමින් අපක්ෂපතාතීව සිදු කිරීමට ක්‍රියාකරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මැතිවරණ රාජකාරීවල නිරත සියලු රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දෙන්නේ ඡන්ද විමසීමේදී තමන් සතු කාර්ය භාර්ය යථා පරිදි ඉටු කිරීම පිණිස අනියම් සහයකයින්ගේ සිට තේරීම්භාර නිලධාරීන් දක්වා මැතිවරණ රාජකාරීවල යෙදෙන සෑම රාජ්‍ය සේවකයෙකුම ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමුකළ යුතු බවයි.

කිසිවෙකුටත් බිය නොවී කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින මැතිවරණ කොමිසම පවසන්නේ එමනිළධාරීන් වගකිව යුත්තේ මැතිවරණ කොමිසමට සහ අධිකරණයට පමණක් බවයි.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *