තහනම් දැලෙන් මාළු ඇල්ලු 13කට වැඩ වරදී

ත්‍රිකුණාමලය, නොර්වේ දූපත ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයේදී නීති විරෝධී දැල් භාවිතා කර මසුන් ඇල්ලු පුද්ගලයින් දහතුන් දෙනෙකු (13) නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

නැගෙනහිර නාවික විධානය විසින් නොර්වේ දූපත ආසන්න මුහුදු ප්‍රදේශයේ සිදු කළ ‍මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නීති විරෝධී දැල් භාවිතා කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ පුද්ගලයින් දහතුන් දෙනෙකු (13) නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

එහිදී නීති විරෝධී ධීවර කටයුතු සඳහා යොදා ගත් යාත්‍රා 2ක්, පිටත දහන යන්ත්‍ර 2ක්, තහනම් දැල් 2ක් සහ ධීවර ආම්පන්න තොගයක් නාවික හමුදා බාරයට ගෙන ඇත.

නාවික හමුදා බාරයට ගත් පුද්ගලයින් අවුරුදු 21 ත් 47 ත් අතර වයස් වල පසුවන කින්නියා ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් බව හඳුනාගෙන ඇත.

නාවික හමුදා බාරයට ගත් පුද්ගලයින්, ධිවර යාත්‍රා, පිටත දහන යන්ත්‍ර, තහනම් දැල් සහ අනෙකුත් ධීවර ආම්පන්න ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු සඳහා ත්‍රිකුණාමලය, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක වෙත භාර දීමට කටයුතු කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *