ඇල්ල-වැල්ලවාය මාර්ගයේ නාය යෑමකින් ගමනාගමනයට බාධා

ඇල්ල, වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඇල්ල ආසන්න ප්‍රදේශයේ අද (25) උදෑසන නාය යෑමක් සිදු වී ඇත.

මෙලෙස ඇද වැටුණු පස් සහ ගල් ඇල්ල වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇද වැටී ඇති අතර එම නිසා ඇල්ල වැල්ලවාය මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ල වී ඇත.

පසුව ආපදා කළමනාකරන ඒකකය පොලීසිය එක්ව මෙම පස් ඉවත් කර මාර්ගයේ ගමනාගමනය යථා තත්ත්වයට පත් කර ඇති අතර තවමත් එම ස්ථානය අවදානම් බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමණාකරන ඒකකය සඳහන් කර ඇත.

ඊට අමතරව අද පස්වරුවේ දී වර්ෂාපතනය ඇඳ වැටුණහොත් මෙම මාර්ගය තවත් අවදානම් වන බැවින් ඒ පිළිබඳව විමසිලිමත් වන ලෙස රියදුරන් වෙත දැනුම් දීමක් කරන බවද බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමණාකරන ඒකකය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *