කිසිම ත්‍රස්ත අවධානමක් නෑ – ජනපති ලේකම්

වර්තමානයේ හදිසි හා අත්‍යාසන්න ත්‍රස්ත අවධානමක් පවතින බවට අර්ථ නිරූපන්‍ය කරමින් හා අවභාවිත කරමින් ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතන හා පුද්ගලයන් මහජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස බියට පත්කරන ආකාරයෙන් ලිපි නිකුත් කර ඇති බවට තමන්ට වාර්තා වී ඇති බව ජනපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා පවසයි.

දැනට රට තුළ කිසිඳු ආකාරයක ත්‍රස්ත අවධානමක් මතුව නොමැති බවත් අසත්‍ය හා විකෘත කරන ලද කරුනු පිළිබඳව අනවශ්‍ය බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙසද ලේකම්වරයා දැනුම් දෙයි

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *