ජනාධිපතිවරණය ගැන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අද විශේෂ හමුවක්

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී සිටින අපේක්ෂකයින්ගේ නියෝජිතයින් සහ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් අතර හමුවක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් කැඳවා තිබේ.

අද (22) පෙරවරු 10.30ට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ දි මෙම හමුව පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

මෙහිදි ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් ජනධිපති ධුර අපේක්ෂකයින් සහ පක්ෂ නියෝජිතයන් දැනුවත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනයේ දී හා ඊට පෙර සිදුකළ යුතු සහ සිදුනොකළ යුතු දේ සම්බන්ධයෙන් අද දිනයේ දි දේශපාලන නියෝජිතයින් නුවත් කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

ඡන්ද පත්‍රිකාව පිළිබඳව මෙන්ම ජනාධිපතිවරණය සහ ඡන්ද ගණන කිරීමේ කටයුතු සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව ද මෙහිදි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දැනුවත් කිරීමට නියමිතයි.

මෙම හමුව සඳහා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී සිටින අපේක්ෂකයින්ගේ නියෝජිතයින්ට, දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරුන්ට, නිත්‍ය නියෝජිතයින්ට සහ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වලට ආරාධනා කර ති‍බේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *