දිගින් වැඩි ඡන්ද පත්‍රිකාව නිසා රජයේ මුද්‍රණාලයේ වැඩ වැඩි වෙලා

ජනාධිපතිවරණයට අදාළ නිල ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති අතර, අඟල් 26ක දිගින් යුතු ඡන්ද පත්‍රිකාවක් මුද්‍රණය කිරීමට සිදුවීමෙන් රජයේ මුද්‍රණාලයේ වැඩ දෙගුණ තෙගුණ වී ඇති බව ‘අද’ පුවත්පතට වාර්තා වේ.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා එක්කෝටි හැත්තෑ ලක්‍ෂයක ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කිරීමට නියමිත අතර, ලබන මස 06 වැනිදාට පෙර එම ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කර අවසන් කර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට භාරදිය යුතු බව රජයේ මුද්‍රණාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්‍ෂකයන් 35 දෙනෙකු තරග කිරීමට ඉදිරිපත් වීමත් සමග ඒ සඳහා වන ඡන්ද පත්‍රිකාව අඟල් 26ක පමණ දිගකින් යුක්ත වන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව රජයේ මුද්‍රණාලය සැලසුම් කළ ආකාරයට වඩා ඡන්ද පත්‍රිකාව දිගින් වැඩි වීම තුළ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා වන කාර්යයන් යළි සකස් කිරීමට සිදුව ඇති අතර, මේ වනවිට මුද්‍රණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතියි.

ජනාධිපතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය අනිකුත් පත්‍රිකා සියල්ල මේ වනවිට මුද්‍රණය කරමින් පවතින බවත්, ඒවායේ කටයුතු 90%න් අවසන් බවත් රජයේ මුද්‍රණාලයේ ප්‍රකාශකයෙක් පවසා සිටියේය.

කෙසේවෙතත් ඡන්ද පත්‍රිකාවේ දිග වැඩිවීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා වන වියදමද දෙගුණ තෙගුණ වී ඇති බව රජයේ මුද්‍රණාලයේ ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේය.

මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට ඡන්දදායකයන් එක්කෝටි පනස් නවලක්‍ෂ අනූදෙදහසක් සුදුසුකම් ලබා ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *