පළමු වෙඩි මුරය ඇල්පිටියෙන් – මහින්ද

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශිය සභා ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් ‍පක්‍ෂය හා ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ප්‍රමුඛ විපක්‍ෂ සන්ධානය අති විශිෂ්ඨ ජයක් අත්කරගෙන ඇති බව විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය වෙනම ලැයිස්තුවක් මෙම මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කර තිබුණත් මේ වන විට සන්ධාන ගතව, එක බලවේගයක් බවට පත් ව ඇති අවස්ථාවක ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සියලුම කොට්ඨාශ විපක්‍ෂ සන්ධානය දිනා ගත් බවත් ඔහු පවසයි.

සමස්ථයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු සන්ධානයට වලංගු ඡන්ද වලින් 69%ක් ලැබී ඇති බවත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට ලැබී ඇත්තේ 24% ක් පමණක් බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

ලැබී ඇත.

වත්මන් පාලනය අවසන් කිරීමට දැන් කාලය පැමිණි ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් පළමු වෙඩි මුරය ඇල්පිටියෙන් පත්තු වූ බවත් ඇල්පිටියේ ඡන්ද ජයග්‍රහණය සාමකාමීව භුක්ති විදින මෙන් සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටින බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.


Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *