හැටන් කොළඹ පාර යථා තත්වයට පත් කරයි

හැටන්-කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල නගරයේ ගිලා බැස තිබු ස්ථානය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නෝර්වුඩ් කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබේ.

මෙසේ ඉකුත් 08 වන දා ප.ව. 5.00 ට පමණ ගිලා බැසිමට ලක්වුයේ හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ 63 වන කිලෝමිටරයේ 3 වන බෝක්කුවයි.

වටවල නගරයේ පොලිසිය ඉදිරිපිට පිහිටා ඇති ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා ස්ථාපිත කර ඇති එම බෝක්කුව හරහා ඊට මීටර 100 ක් පමණ දුරින් බිහිටි මහවැලි ගංගාවට විශාල ජල පහරක් ගලා බසිනු ඇත.

එම ස්ථානයේ මාර්ගය ගිලා බැසීමත් සමඟ එම මාර්ගයේ සැහැල්ලු වාහන පමණක් ධාවනය කරන ලෙසත් බර වාරන ධාවනය සදහා විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසටත් පොලිසිය විසින් උපදෙස් දී තිබින.එමෙන්ම සැහැල්ලු වාහන ධාවනයද එක් මං තීරූවක සිමා කර තිබිණ.

මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසු කිසිදු බාධාවකින් තොරව එම ස්ථානයෙන් බර වාහන ධාවනය වන බව වාර්තා වේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *