පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත අබේසේකර රිමාන්ඩ්

පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අබේසේකර ශාන්ත සිසිර කුමාර මහතා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබේ.

2004 වසරේ හලාවත දී නීති විරෝධි රැස්වීමක සමාජිකයෙක් වෙමින් ගිනි අවි ළඟ තබා ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හලාවත මහාධිකරණයේ අංක 16/07 දරණ නඩුවට අදාළව එක් සැකකරුවකු වන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අබේසේකර මහතාය.

එම සිද්ධියට අදාළව මහාධිකරණය විසින් 2011.03.31 වන දින ඔහුට ඇප ලබා දී ඇති අතර, එහි එක් ඇප කොන්දේසියක් වන්නේ සෑම ඉරිදා දිනකම පෙරවරු 9-12 ත් අතර හලාවත පොලීසියට වාර්තා කිරීමයි.

නැවතත් එම පාර්ශවයේ ඉල්ලීම මත 2018.05.15 වන දින මහාධිකරණය විසින් එම ඇප කොන්දේසි ලිහිල් කරමින් සෑම මාසයකම අවසන් ඉරු දින පොලීසියට වාර්තා කළ යුතු බව ඇප කොන්දේසි පනවා තිබේ.

අනතුරුව මහාධිකරණය විසින් පොලීසියෙන් වාර්තාවක් කැඳනා ඇති අතර, එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ මෙම සැකකරු යම් යම් දිනවල ඉහත ඇප කොන්දේසි උල්ලංඝනය කර ඇති බවයි.

අද(10) දින මෙම නඩුව මහාධිකරණයේ කැඳවන ලැබුණු අතර, එහිදී ඇප කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම මත මෙම නඩුවේ සැකකරුවෙකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා 2019.10.17 වන දින දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර ඇත.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *