ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රීලනිප සහය කාටද? – තීරණය කල්යයි

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ දී කුමන පක්ෂයකට සහය දෙන්නේද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තවදුරටත් කල් දමා තිබේ.

ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරකුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේ අදාළ තීරණය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පක්ෂයේ සාමාජිකයින් සමග සාකච්ඡා පවත්වන බවයි.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අදාළ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන බව වීරකුමාර දිසානායක මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළේය.

Sharing is caring!

One comment on “ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රීලනිප සහය කාටද? – තීරණය කල්යයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *