ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල අද දහවල් 12න් පසු

2019 අගෝස්තු මාසයේ පැවැති ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (06දා) දහවල් 12.00න් පසුව නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පූජිත මහතා පවසයි. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ www.donets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස ප්‍රතිඵල බලා ගැනීමට අවස්ථාව තිබේ.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *